Posts Tagged ‘otimmc’

S-au lansat programele de finantare pentru IMM-uri 2010. Din nefericire nu s-a reusit lansarea si a ajutorului pentru firmele care au avut de suferit din cauza crizei si, mai mult decat atat, s-a redus si numarul de programe de finantare. De exemplu, programul pentru accesul la servicii de instruire si consultanta a fost inchis.

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ

 
Obiectivul Programului

Obiectivul principal al Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare Program, îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la achiziţionarea de maşini, utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de noul statut al României de stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
Bugetul Programului
Bugetul Programului pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru anul 2010 este de 5.000.000 lei.

Beneficiari eligibili
Beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului sunt operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative)
Activitati eligibile
Alocaţia financiară nerambursabilă se acordă pentru următoarele categorii de activităţi eligibile:
a) achiziţionarea de tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, monitor, imprimantă/multifuncţională, licenţe necesare desfăşurării activităţii, inclusiv sisteme portabile);
b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achiziţionarea de maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor în cadrul codului CAEN Revizuit 2 pentru care a solicitat finanţare;
f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
g) achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize) ;
h) achiziţionarea de mobilier, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
j) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sisteme de management al calităţii);SR-EN-ISO 14001:2000 (sisteme de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (managementul siguranţei produselor alimentare); OHSAS 18001:2008 (managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale);
k) certificarea unui sistem integrat de management al calităţii ( ex: calitate / mediu; calitate / siguranţa produselor alimentare;calitate/sănătatea şi securitatea muncii;calitate/mediu/siguranţa produselor alimentare;calitate/mediu/sănătatea şi securitatea muncii).
Tipul de ajutor financiar
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile de maximum 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.
A.I.P.P.I.M.M. demarează implementarea Programului în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.

În perioada 08.04.2010, ora 9.00 până în data de 14.04.2010, ora 20.00, solicitanţii vor completa şi transmite on-line un formular de preselecţie, conform aplicaţiei software, care va fi disponibilă pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro.

 

PROGRAMULUI PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL TINERILOR ŞI FACILITAREA ACCESULUI ACESTORA LA FINANŢARE      – START  –

Obiectivul Programului

Obiectivul „Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START”, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

 

Bugetul Programului

Bugetul Programului pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru anul 2010 este de 6.000.000  lei.

Beneficiari eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice şi societăţi comerciale (microîntreprinderi).

Activitati eligibile

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

a)      Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent, subgrupa 2.1, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare );

b)     Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare (subgrupa 2.2 conform Hotărârii Guvernului nr.  2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare );

c)      Mijloace de transport auto pentru mărfuri (subclasa 2.3.2.2 conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare );

d)     Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică;

e)      Taxe pentru înfiinţare societate comercială la Registrul Comerţului (doar pentru aplicanţi persoane fizice);

f)        Achiziţionarea de tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, monitor, imprimantă, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);

g)     Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, inclusiv din elemente prefabricate)[1]. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să fi avut destinaţie locativă;

Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate pentru activităţi de producţie/ de servicii;

Tipul de ajutor financiar

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar.

  A.I.P.P.I.M.M. demarează implementarea Programului în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.

În perioada 09.04.2010, ora 9.00 până în data de 15.04.2010, ora 20.00, solicitanţii vor completa şi  transmite on-line un formular de preselecţie, conform aplicaţiei software, care va fi disponibilă pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro.

Documentatii si proceduri puteti mai jos

Programe pentru sprijinirea infiintarii si dezvoltarii IMM finantate de la bugetul de stat 2010

1. Programul national multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

2. Programul national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

3. Programul de dezvoltare si modernizare  a  activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor  de piata

4. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare

Reclame

Mai ales in perioada de criza orice sprijin este binevenit.
Guvernul Romaniei, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijolcii si Cooperatie finanteaza persoanele cu varsta intre 18 si 40 de ani pentru pregatire antreprenoriala si pentru finantarea inceputului afacerii proprii.
Va redau in continurare comunicatul de presa al OTIMMC Iasi

COMUNICAT DE PRESĂ

Guvernul României prin
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
facilitează accesul tinerilor la surse de finanţare şi stimulează înfiinţarea de noi microîntreprinderi printr-un buget alocat de 5 MILIOANE RON
– Înscrierile încep joi 25 iunie şi se vor finaliza miercuri 01 iulie 2009 –

În data de 19.06.2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea I, numărul 420/19.06.2009, Decizia nr. 145 din 16.06.2009 a Preşedintelui Cristian Haiduc al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START –

Obiectivul urmărit de program îl constituie dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaştere în scopul implicării tinerilor în structuri economice private şi stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi prin creşterea potenţialului de accesare al surselor de finanţare.

Înscrierile se vor face în perioada 25.06 – 01.07.2009 între orele 09.00 – 20.00. Solicitanţii se vor înscrie on-line pe site-urile http://programenationale2009.medianetdesign.ro/ sau http://www.animmc.ro formularul astfel completat va fi înregistrat în Registrul Unic Electronic.

Beneficiarii eligibili sunt Persoanele fizice (tinerii) şi Persoanele juridice (microîntreprinderile).

Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START se va derula în două etape:
► Etapa I – cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM, destinate beneficiarilor eligibili în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri. La sfârşitul cursului fiecare participant va putea elabora un plan de afaceri în vederea participării la cea de a doua etapă.

Cursurile de pregătire antreprenorială se vor desfăşura în următoarele locaţii:
▪ 06.07 – 14.07.2009 – Bucureşti, Cluj – Napoca;
▪ 20.07 – 29.07.2009 – Constanţa, Iaşi.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea competenţelor antreprenoriale. Programul se desfăşoară sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi

Dezvoltare (UNCTAD – Geneva) şi este operaţional în peste 25 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu. Cursurile se vor desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva.

► Etapa II – finanţarea implementării celor mai bune Planuri de Afaceri prin sprijin financiar sub formă de Alocaţie Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat sau finanţare sub formă de credit bancar.
În cadrul acestei etape se acordă sprijin financiar cu sau fără credit bancar pentru finanţarea celor mai bune planuri de afaceri :
a) Schema de finanţare cu credit bancar :
▫ Alocaţie Financiară Nerambursabilă acordate de către AIPPIMM – maxim 49% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 60.000 lei/beneficiar.
▫ credit bancar – maxim 41% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de către banca selectata de Agenţie.
▫ contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii;
b) Schema de finanţare fără credit bancar :
▫ Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 49% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 60.000 lei/beneficiar
▫ contribuţie proprie – minim 51% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii.

Detalii suplimentare puteti solicita la
OTIMMC Iasi
str. Elena Doamna, nr 61A, et. II
0232.26.11.01
http://www.otimmcis.ro